Akademia Malucha
słoneczny kąt


Dofinansowania

https://panel1.netstrefa.pl:8080/3rdparty/roundcube/index.php?_task=mail&_action=get&_mbox=INBOX.Urz%26AQU-d%20Miasta&_uid=3&_part=2                        DOFINANSOWANIE Z UMK

W roku 2018 od dnia 01.01.2018 Gmina Miejska Kraków udziela dotacji (dofinansowania) do dzieci objętych opieką w Żłobku Niepublicznym Akademia Malucha Słoneczny Kąt.

Dotacja wynosi 1,70 zł za godzinę opieki nad dzieckiem.

Zgodnie z podpisaną z Gminą Miejską Kraków umową Akademia Malucha Słoneczny Kąt zobowiązany jest do pomniejszania wysokości miesięcznych opłat ponoszonych przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka za objęcie opieką dziecka w placówce o kwotę uzyskanej od Gminy dotacji wyliczoną według wzoru:

ilość godzin zapewnienia opieki dziecku w danym miesiącu (liczona na podstawie zawartej umowy pomiędzy placówką a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka) x 1,70 zł

Jednocześnie informujemy że dotacja obejmuje dzieci zamieszkałych na terenie miasta Kraków niezależnie od ilości godzin opieki w placówce.

Ewentualne uwagi dotyczące dotacji należy kierować do Biura ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, al. Powstania Warszawskiego 10, 31-526 Kraków tel. 12 616-92-84, e-mail: bz.umk@um.krakow.pl

 

————————————————————————————————————————————————————

 

PROJEKT ZAKOŃCZONY

„Maluchy do Słonka Mama do pracy” program wspierający powrót do pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

To program obejmujący dofinansowaniem Dzieci Mam, które pragną po urlopie macierzyńskim, bądź wychowawczym wrócić do pracy lub rozpocząć karierę zawodową.

Jeśli jesteś Mamą Malucha, zameldowaną w gminie Kraków, planujesz powrót do pracy, albo jesteś zdecydowana rozpocząć poszukiwania zatrudnienia i chciałabyś, aby Twój Maluch spędzał czas w naszym żłobku to zapraszamy do rekrutacji. Bardzo proszę zapoznać się z regulaminem do końca lutego oraz odesłać uzupełniony formularz rekrutacyjny pod adres: kontakt@slonecznykat.edu.pl. W tytule maila bardzo proszę wpisać „Maluchy do Słonka Mama do pracy”.

Do kolejnego etapu rekrutacji zapraszać będziemy telefonicznie.

Pobierz formularz rekrutacyjny [.doc]
Regulamin

Kontakt

Żłobek niepubliczny Akademia Malucha Słoneczny Kąt
ul. Ciechocińska 2
30-433 Kraków

kontakt@slonecznykat.edu.pl
tel. 665 822 160 (rekrutacja, sprawy bieżące)
tel. 607 510 789 (oferty handlowe, reklamy)